ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਗਾਇਕਾ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉੱਚ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਾਹ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਭਾਰਤੀਯ ਕਾਫੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਗਯਨੀ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਇੱਕਠੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਨਾਂ ਲਈ ਉਲਹਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਇੰਗਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਪੂਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਾਗਣਾ’ ਬਣਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਨਸ਼ਧਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਪ੍ਲਵੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਭੀਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ

ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੂ ਦਾ ਜਨਮ 1940 ਵਿੱਚ ਦੇਹਲੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਜ਼ 1947 ‘ਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵੁਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯ ਬਣਾਇਆ। ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਰਚਿਤ ਗੀਤ ‘ਦਾਸਣਾ ਯਾਰੀਆਂ ਮਿਤਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗਾਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਯਾਤਰਾਵਾਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਵાਜ਼ ਭੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਸੈਫੁੱਲ ਸੰਗੀਤਕ ਕੈਰੀਅਰ ਤਹਿਤ ਨਾਂ-ਚੇਹਰੇ ਆਲਬਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਛਾ ਮਾਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਜੀਤਿਆ।

ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਖੂਬੀ

ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਗੀਤ ਡਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡਾਂ ਔਰ ਆਟਰੈਕਟਿਵ ਆਵਾ ਬਰੱਦਾਂ ਰਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਧੂਂਦਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਾਲਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਬਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ ਰੂਚੋਂ ਵਿੱਚ ਲਉਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੂ ਦੇ ਗੀਤ

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

  • ਦਾਸਣਾ ਯਾਰੀਆਂ ਮਿਤਰੀਆਂ ਨਾਲ
  • ਮੇਰੇ ਮਹੀਨੋ ਮਹੀਨੋ ਗਾਰੇਂ
  • ਜੋ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਇਆ
  • ਲੁਕਣ ਟੋਚ਼ਨ ਡੋਰਾਂ

ਇਹ ਹਨ ਕੁਝ ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪੁସ਼ਟਰਸਟਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਗ਼ਜ਼ਲ ਮੁਹਾਇਆ ਕਿਤਾ

ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਢੰਗ ਚ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਈ ਸ੍ਰ਷ਟਾਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਕੀਤਾਬਾਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅੰਤਿਮ ਡ੍ਰਾਮਾ

ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੂ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਵਿਚੋਂ ਅਕਲੈਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਉਪਰੰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਆਜ ਵੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਥਾਨਕਾਰ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਸਕੇ।

ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਸ ਪ੍ਰੱਕਾਰ, ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਭਾਰਤੀ ਗਾਇਕਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਜ ਵੀ ਸਿਰ ਡੰਵਾਣ ਹਨ। ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਔਰ ਵੱਧ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *